หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย | 50 ทวิ

working day

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย | Witholding Tax

แบบฟอร์มสำเร็จรูป 4 ชั้น มีคาร์บอนในตัว สามารถพิมพ์ได้โดยตรงจาก โปรแกรมบริหารงานบุคคลปัญญา , โปรแกรมเงินเดือน Payroll Biz และ โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย TaxBiz

  รายละเอียดของใบจ่ายเงินเดือน (ราคารวม VAT)
  • ขนาด          9 x 11 นิ้ว
  • จำนวนชั้น     4 (คาร์บอนในตัว)
  • บรรจุห่อ       50 ชุด / 321 บาท
  • บรรจุกล่อง    500 ชุด / 2,200 บาท
working day