ซอฟต์แวร์งานบริหารบุคคล | Panya HRM

working day

โปรแกรมบริหารงานบุคคลปัญญา | Panya HRM

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้งานด้านบริหารงานบุคคล เวลาทำงาน และ เงินเดือนพนักงาน มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้องค์กรสามารถลดงานประจำของ ฝ่ายบุคคล ทำให้สามารถมีเวลาทีจะไปทำงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ และงานทางด้านการพัฒนาบุคคลากรได้มากขึ้น

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายตามแนวทางการพัฒนาโปรแกรมของ ปัญญามี ที่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำความคุ้นเคยกับโปรแกรม และเริ่มต้นใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดวางรูปแบบเมนูและ หน้าจอที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้โปรแกรมยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจหลายประเภท
support time คุณสมบัติของโปรแกรม (ไทย) Software's features (English)

 

demo

นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าชมการสาธิตได้ที่ 0 2338 1899 ต่อ 212

 

Link ที่เกี่ยวข้อง:
- เครื่องบันทึกเวลาทำงาน
- ใบจ่ายเงินเดือน
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

โปรแกรมบริหารงานบุคคลปัญญา มีด้วยกัน 3 รุ่น เพื่อตอบสนองตามความต้องการในการใช้งาน
lite edition ประกอบด้วย ระบบงานบุคคล, เงินเดือน, เอกสาร และ ความปลอดภัย เหมาะสำหรับสำนักงาน หรือ ธุรกิจทั่วไป ที่ไม่ต้องการในส่วนของการบันทึกเวลาเข้า/ออก หรือ ยังใช้เครื่องตอกบัตรในการลงเวลาทำงาน

standard edition ประกอบด้วย ระบบงานบุคคล, เวลาทำงาน, เงินเดือน, เอกสาร และ ความปลอดภัย เหมาะกับธุรกิจประเภทโรงงาน ที่มีการบันทึกเวลาทำงานด้วยเครื่องบันทึกเวลา ที่สามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ text ได้

enterprise edition ครอบคลุมคุณสมบัติทุกอย่างของ Standard Edition และเพิ่มความสามารถในส่วนเวลาทำงานที่รองรับธุรกิจที่มีการทำงาน 2 รอบต่อวัน หรือ การทำงานที่มีเวลาเข้าออกไม่แน่นอน เช่น โรงแรม เป็นต้น