ใบจ่ายเงินเดือน | PaySip

working day

ใบจ่ายเงินเดือน | PaySlip

แบบฟอร์มสำเร็จรูป 3 ชั้น มีคาร์บอนในตัว แผ่นแรกเป็นใบหน้าสำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน แผ่นที่ 2 และ 3 ประกบกันเป็นซองทึบ ไม่สามารถมองเห็นจำนวนเงินที่พิมพ์ไว้ข้างใน สามารถพิมพ์ได้โดยตรงจาก โปรแกรมบริหารงานบุคคลปัญญา และ โปรแกรมเงินเดือน Payroll Biz

  รายละเอียดของใบจ่ายเงินเดือน (ราคารวม VAT)
  • ขนาด          9 x 5.5 นิ้ว
  • จำนวนชั้น     3 (คาร์บอนในตัว)
  • บรรจุห่อ       100 ชุด / 321 บาท
  • บรรจุกล่อง   1,000 ชุด / 2,200 บาท
working day
working day