ซอฟต์แวร์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | TaxBiz

working day

โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | TaxBiz

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน และ ความผิดพลาดในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ด้วยข้อมูลที่บันทึกไว้เพียงขั้นตอนเดียว ก็สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ และทุกเดือนข้อมูลนั้นยังสามารถนำไปพิมพ์รายงานของ ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 พร้อมใบแนบ หรือ ยื่นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ และโปรแกรมยังมีความสามารถในการพิมพ์เช็คได้อีกด้วย

โปรแกรมมีให้ท่านเลือกแบบรายปี ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,000.- เท่านั้น   หรือซื้อสิทธิการใช้งานในราคาเริ่มต้น 7,000.-
support time

โปรแกรม TaxBiz รุ่นรายปี มีวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬา

  • สาขาสยามแสควร์
  • สาขาศาลาพระเกี้ยว
  • สาขาจัตุรัสจามจุรี